ADWENTYZM ADWENTYŚCI - Start
W dziale Prace pionierów zamieściliśmy tłumaczenie A.T. Jonesa - Oto Kościół oraz 1 i 9-11 rozdział  Rozważań na temat listu do Rzymian, E.J. Waggonera. W dziale Prace współczesne nowa pozycja w języku polskim, Budując na trwałej Skale traktująca o problemie obcej w Adwentyzmie okresu pionierów nauce o Trójcy - zapraszamy do lektury!
 
Serdecznie witamy!

W pierwszej połowie XIX wieku został zainicjowamy ruch reformacyjny, zwany ruchem drugiego adwentu. Od Ameryki Północnej po Skandynawię przetoczyła się fala szczególnego przebudzenia. Ludzie gromadzili się wokół Biblii szukając w zawartych w niej proroctwach odpowiedzi dotyczących czasu, w którym znalazł się świat. W 1844 roku miała miejsce kulminacja tych nastrojów. Tysiące nawracających się osób oczekiwało z nadzieją na powrót naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Doświadczenia tamtego okresu ukształtowały głęboko osadzone biblijnie poselstwo reforormacyjne zwane Adwentyzmem.  

Adwentyzm w swojej istocie jest wezwaniem do upamiętania i przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa w chwale, skierowanym do pokolenia żyjącego w czasach końca. Wskazuje na sprawiedliwość Syna Bożego, która jest jedyną nadzieją zbawienia dla grzeszników. Prowadzi dzieci Boże poza systemy i organizacje religijne do jedynej prawdziwej Świątyni, która jest w Niebie, gdzie Jezus Chrystus jako Arcykapłan oręduje za swoim ludem przed Bogiem. Idee Adwentyzmu nie są własnością żadnej grupy, należą do wszyskich wiernych naśladowców Chrystusa, poddanych Jego prowadzeniu. 

Pragniemy poprzez tę witrynę służyć wszystkim polskim środowiskom chrześcijańskim w poznaniu przesłania historycznego Adwentyzmu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przyjdzie nam zmierzyć się ze sprawami trudnymi i niejednokrotnie bolesnymi. Lecz wiemy, że poszukiwanie Bożej prawdy jest cenniejsze ponad wszystko, gdyż tylko jej posiadanie czyni nas wolnymi. Zapraszamy każdego szczerego i chętnego chrześcijanina do współpracy i wspólnej wędrówki, a da Bóg staniemy się częścią  głośnego wołania, które napełni całą ziemię.

Ostatnio dodane :

 
1 Rozdział Hebrajczyków - komentarz nietrynitarny
Rozdział ten ukazuje wywyższoną pozycję Syna Bożego, która jest różna od pozycji aniołów, i która stawia Go ponad aniołami. Syn Boga jest istotą zrodzoną w naturze równej naturze Swojego Ojca, przed wiekami, jedyny w swoim rodzaju Jednorodzony, tak różny od stworzonych aniołów. Przez Niego Bóg stworzył cały wszechświat. On jest z woli Ojca dziedzicem wszystkiego.
 
Kapłani - Reaktywacja
Są takie wydarzenia i decyzje, które determinują całkowicie kształt przyszłości. Często mówimy o nich jako o „przekroczeniu Rubikonu”, czyli postawieniu nieodwracal- nych w skutkach kroków. Są to swoiste „zwrotnice” historii, które wyznaczają kierunek dalszych dziejów, a ich działanie jest tak brzemienne w skutki, że nic już nie pozostaje takim jakie było do tej pory.
 
Inny Pocieszyciel - Jan 14.16-23
Nie wszystko co do tej pory nas nauczano musi być prawdą. Możemy tkwić w zbiorowym uznawaniu religijnych zasad i nie podejrzewać przez lata jak dalekie są one od prawdy zawartej w Biblii. Możemy również przez lata zadowalać się szczęśliwością przebywania w „kościele prawdziwym” i nie analizować głębiej tego co w nim jest nauczane zadowalając się grupowym poczuciem „posiadania prawdy”.
 
Kto wiarę naszą sprzedał?
 Niewielu współczesnych adwentystów zna historię ruchu adwentowego lub znają ją w przetworzonej, zmitologizowanej wersji, takiej jaka pasuje kierownictwu Kościoła. Nad wieloma faktami zaciągnięta jest kurtyna milczenia, a gdy już w jakiś sposób ujrzą światło dzienne, robi się wszystko, aby za dużo o nich nie mówiono.
czytaj całość ...>>        
 
Wykluczmy pionierów ADS!
 George Knight, profesor historii kościoła z Andrews University napisał na łamach miesięcznika „Ministry”: „Większość założycieli Adwentyzmu Dnia Siódmego nie przystąpiłaby dzisiaj do kościoła, gdyby musiała podpisać Fundamentalne Zasady Wiary tej denominacji".
 
Zapraszamy do Szkoły Sobotniej!

W drugim kwartale 2006 ukazał się podręcznik Szkoły Sobotniej poświęcony w całości Duchowi Świętemu. Prawdopodobnie był to materiał „na zamówienie” mający utrwalać w umysłach wyznawców ADS doktrynalną linię Generalnej Konferencji, wobec wielu wyraźnych sprzeciwów z różnych stron adwentowego świata, coraz wyraźniej akcentujących odstępstwo oficjalnej organizacji kościelnej w tak zasadniczej kwestii jak nauka o Bogu.

czytaj całość ...>>